CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Tổ chức Giáo dục Hanita Master là đơn vị Giáo dục và đào tạo KỸ NĂNG MỀM các bộ môn được giảng dạy bởi Hanita Master đều phục vụ trong công tác nâng cao năng lực quản trị tại Doanh nghiệp và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho nhân viên tại Doanh nghiệp ở các cấp độ khác nhau. Chương trình đào tạo của Hanita Master luôn đề cao tính “Thực chiến” trong mỗi giáo án đào tạo, với phương châm “Learn To Do, Learn To Better”.

Đội ngũ giảng viên của Hanita Master là những Chuyên gia uy tín, Giảng viên có thâm niên trong nghề, đồng thời là những Lãnh đạo cao cấp tại các Doanh nghiệp lớn và luôn luôn…TRÊN 30 tuổi đời và TRÊN 10 năm Tuổi nghề. Vì lẽ đó, Tổ Chức Giáo dục Hanita Master cam kết không có hiện tượng “Đa Cấp” trong mỗi lớp học kỹ năng mềm.

ĐÀO TẠO INHOUSE


Đào tạo theo yêu cầu Doanh nghiệp (Inhouse Training) là một trong những thế mạnh của Tổ Chức Giáo dục Hanita Master. Với 12 kỹ năng dành cho Lãnh đạo và quản lý cao cấp mang tính ứng dụng cao phù hợp với các Doanh nghiệp đang trong giai đoạn “Tái cấu trúc”. Các kỹ năng tiêu biểu Bao gồm: Kỹ năng Lãnh đạo và Quản lý cấp trung, Văn hóa DN, Kỹ năng thiết lập và xây dựng hệ thống KPIs chuyên nghiệp, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng bán hàng, Digital Marketing…vv…

Ngoài ra, Tổ chức Giáo dục Hanita Master còn đảm trách đào tạo theo yêu cầu riêng biệt của mỗi Doanh Nghiệp. Tùy thuộc vào trình độ nhận thức, trình độ chuyên môn và giới hạn thời gian mà Hanita Master thiết kế chương trình phù hợp nhất.

Rất mong, được phục vụ Quý doanh nghiệp!