CHIA SẺ KINH NGHIỆM

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Hanita Master luôn sẵn sàng chia sẻ các bài viết liên quan đến Quản trị DN tại Việt Nam. Đặc biệt, góc nhìn đa chiều về quản trị các DN mang yếu tố gia đình trong đó hoạt  động xây dựng… “Niềm tin” của Chủ Doanh Nghiệp dành cho các cộng sự “làm thuê” vẫn chưa được nhìn nhận và chưa được tạo điều kiện đúng mức do Tư Duy quản trị rất “Bảo thủ” và Kỹ năng lẫn Kiến thức Lãnh đạo còn rất hạn chế. Nếu giả sử, chúng ta xem mỗi doanh nghiệp là một “Đế chế” phong kiến thì câu chuyện “Cha truyền – con nối” là chuyện… Rất bình thường bao gồm những Tập đoàn cổ phần mà gia đình vị Chủ tịch nắm quyền chi phối. Nhưng, nếu dõi theo chế độ phong kiến Việt Nam từ ngàn xưa thì đếm trên đầu ngón tay những vị “Vua anh minh” được nhân dân tôn sùng gọi là… Minh Quân!

GÓC CHUYÊN GIA

Chuyên mục những bài viết, những phản biện hay những bài phỏng vấn đặc sắc của các chuyên gia trên mọi lĩnh vực kinh tế có liên quan đến quản trị Doanh nghiệp, Phát triển sản phẩm, phát triển thương hiệu… Những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam sẽ dành cho các bạn những lời khuyên quý giá đối với hoạt động quản trị DN của mình tại Doanh nghiệp hiện hữu. Đồng thời, đó cũng là những kiến thức hay các tư liệu quý giá dành cho mỗi doanh nhân chân chính trên bước đường phụng sự xã hội, làm giàu cho Quê hương – Đất nước.